20 Kris Van Rossem

20 Kris Van Rossem

Kris Van Rossem

Kris is een wereldverbeteraar in hart en nieren. Als verantwoordelijke voor het voedselteam Kapellen zorgt ze dat een twintigtal gezinnen elke week een pakket verse biologische groenten ontvangen van een plaatselijke boer.

Het Kapelse bestuur lijkt zich niet bewust van de klimaatverandering en de belangrijke rol die een gemeente kan spelen om de CO2-uitstoot te verlagen. Ik wil dat Kapellen ook voor onze kleinkinderen een groene rustige thuishaven kan zijn om in op te groeien.

Ook haar carrière staat in het teken van een betere wereld. Als persmedewerker voor Bond Beter Leefmilieu zet ze zich al 10 jaar in om ook het milieu een stem te geven in het publieke debat. Ze voelt zich best in een faciliterende rol achter de schermen, om het beste in anderen naar boven te halen. In Kapellen wil ze dat er meer aandacht is voor de strijd tegen een gevaarlijke klimaatverandering. Naast milieu komt ze ook op voor mensen die financieel of emotioneel een moeilijkere weg af te leggen hebben.

20 Kris Van Rossem

Persmedewerker Bond Beter Leefmilieu

Kris is een wereldverbeteraar in hart en nieren. Als verantwoordelijke voor het voedselteam Kapellen zorgt ze dat een twintigtal gezinnen elke week een pakket verse biologische groenten ontvangen van een plaatselijke boer.

Het Kapelse bestuur lijkt zich niet bewust van de klimaatverandering en de belangrijke rol die een gemeente kan spelen om de CO2-uitstoot te verlagen. Ik wil dat Kapellen ook voor onze kleinkinderen een groene rustige thuishaven kan zijn om in op te groeien.

Ook haar carrière staat in het teken van een betere wereld. Als persmedewerker voor Bond Beter Leefmilieu zet ze zich al 10 jaar in om ook het milieu een stem te geven in het publieke debat. Ze voelt zich best in een faciliterende rol achter de schermen, om het beste in anderen naar boven te halen. In Kapellen wil ze dat er meer aandacht is voor de strijd tegen een gevaarlijke klimaatverandering. Naast milieu komt ze ook op voor mensen die financieel of emotioneel een moeilijkere weg af te leggen hebben.