Programma

Groen Kapellen, Gelukkig Kapellen
Jij kiest. Als je houdt van een levendig Kapellen met veel groen, waar we zorgzaam omgaan met elkaar, ben je onze eerste medestander. Wij maken van ons gemeente een nog fijnere plek om te leven. We zorgen voor betaalbaar wonen, met veilige straten en verfrissend groen. We blijven mobiel door niet allemaal te kiezen voor de auto. Fietsen, stappen en openbaar vervoer maken we aangenamer en veiliger. In Kapellen werken we samen. Elke stem wordt gehoord en serieus genomen en iedereen krijgt een eerlijke kans. Groen werkt samen met sp.a omdat samenwerken loont en je elkaar beter steunt dan tegenwerkt. We zijn blij mocht je ons project steunen!
Kies samen met Groen voor een menselijker, eerlijker en gezonder Kapellen.

Jeugd en cultuur

Rijke cultuur
Jong of oud? Klassiek of experimenteel? Kunst met kleine of grote K? Als het van Groen-sp.a afhangt vind je wat je zoekt. Alles krijgt zijn plaats in het nieuwe cultuurcentrum en daar hoort natuurlijk een jeugdhuis bij.

Sporten in de natuur
Of je nu graag buiten of binnen sport, Kapellen moet instaan voor een goede infrastructuur. Sporthallen en turnzalen van de scholen openen de deuren. Wij willen meer werk maken veilige wandel-, loop- en fietspaden en afgebakende zones voor mountainbikes en ruiters zodat je de voordelen van sport en in de natuur vertoeven kunt combineren.De goede redenen om te sporten zijn niet op een hand te tellen daarom is het ondersteunen van de sportverenigingen, zowel financieel als logistiek, van cruciaal belang.

Spaarpunten voor vrije tijd
Sp.a-Groen wil in Kapellen een evenwicht tussen groene open ruimte en een levendig centrum waar iedereen z’n vrije tijd kan invullen naar eigen interesse. Om een actieve vrijetijdsinvulling aan te moedigen wil Sp.a-Groen werken met een spaarsysteem voor het bijwonen van een cultuurvoorstelling of een bezoek aan de bibliotheek en het zwembad. Voldoende gespaard? Dan krijg je korting bij een volgende activiteit.

Een stem geven aan de jeugd
Wat goed is voor kinderen is goed voor iedereen. Kindvriendelijkheid de barometer die Groen-sp.a volgt. Jongeren hebben behoefte aan vrijhavens waar ze zichzelf kunnen zijn en experimenteren. Wij willen jongeren een plek geven waar ze hun jong zijn kunnen beleven.

Download het volledige programma

Mobiliteit en verkeersveiligheid

Vlot door Kapellen

Je verplaatsen in Vlaanderen heeft veel weg van een heldentocht. Ofwel sta je in de file, ofwel riskeer je je leven te voet of op de fiets. Door al die files adem je slechte lucht met de nodige gezondheidsproblemen tot gevolg. De klimaatdoelstellingen mag je ook op buik schrijven met die stijgende CO2-uitstoot.
Daarom moeten alternatieven voor de wagen veel beter. Veiliger stappen en fietsen in combinatie met betrouwbaar openbaar vervoer. Voor sp.a – Groen is een leefbare en veilige gemeente een must. Want ook in Kapellen ondervinden we mobiliteitsproblemen. In het centrum rijden auto’s vaak bumper aan bumper, de auto primeert boven de fietsveiligheid en voetgangers moeten het op een aantal plaatsen zonder voetpad stellen. Helaas met een stijgend aantal verkeersongevallen in onze gemeente.


Bij de heraanleg en de ontwikkeling van nieuwe woon- en winkelgelegenheden willen we eerst plaats voor voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en dan pas voor personenwagens. We zijn pas tevreden wanneer een kind zich op een veilige manier kan verplaatsen.

Enkele concrete voorstellen

  • Voor voetgangers willen we brede en effen voetpaden, verlichte oversteekplaatsen en een comfortabele doorsteek tussen parking en centrum.
  • Fietser hebben nood aan functionele fietsroutes naar elke school, veilige en comfortabele fietsenstallingen, alle fietsers tegelijk groen op kruispunten, duidelijke signalisatie en deelfietsen.
  • Schoolstraten creëren een veilige schoolomgeving door gemotoriseerd verkeer te weren wanneer de schoolpoorten openzwaaien.
  • Een ander parkeerbeleid zorgt voor minder auto’s en dus een veiliger centrum.
  • Een verkeersvrije zone aanleggen in een aantal winkelstraten en het centrum gezelliger groener maken.

Download het volledige programma

Milieu en duurzaamheid

De strijd aangaan tegen klimaatopwarming
Om een gevaarlijke klimaatopwarming te vermijden moet Kapellen 20% minder CO2 uit te stoten tegen 2020. Met de huidige inzet zal Kapellen deze doelstelling niet halen. Maar nog: momenteel stijgt de CO2 uitstoot in Kapellen. Degelijke initiatieven zijn nodig op het terrein van energiebeleid, het stimuleren van alternatieve energiebronnen, isolatie, duurzame vormen van verwarming, verkeersbeleid, ruimtelijke ordening, groenbeleid en vele andere.

Energie van de zon
Kapellen heeft grote gebouwen met goed georiënteerde daken. Groen-sp.a wil die zo snel mogelijk vullen met zonnepanelen om op een rendabele manier zelf elektriciteit op te wekken. Nieuwe gemeentelijke projecten moeten al van bij de start duurzame energie, efficiënte verwarming en koeling voorzien.

Blije bijen
Op vele pleintjes en bermen staat saai gras. In overleg met de bewoners kunnen we deze omtoveren in kleurrijke bloemenweides. Het geeft buurten kleur en vrolijkt ze op. Extra pluspunt: bloemen zijn essentieel voor het voortbestaan van bestuivers. Ook het gemeentepark is aan opfrissing toe. Sp.a-Groen wil dat het hertekenen en herinrichten gebeurt in samenspraak met de gebruikers. Het resultaat? Een beter en mooier gemeentepark.

Kapellen blijkt niet immuun voor verstedelijking en dat zet druk op onze bossen. Onze mooie gemeente moet groen blijven. Het is van groot belang dat aaneengesloten groene gebieden behouden blijven. Daarom wil Sp.a-Groen dat de Vloeiende en de Puihoek, maar ook het Ertbrandbos en Klinkaartbos open blijven. Deze gebieden verdienen bescherming als groengebied.
Sp.a-Groen wil in de plannen voor het fortje van Kapellen een grotere natuurzone bewaren. Nu de sporthal daar niet komt, kunnen de sociale woningen verschuiven naar de plaats waar de sporthal was voorzien. Een win-win: een betere ligging voor de woningen en een grotere rustige stille natuurzone achteraan.

Download het volledige programma voor een duurzaam Kapellen

Sociaal

Welzijn voor iedereen

Groen en sp.a willen jij je thuis voelt in Kapellen. Ongeacht wie je bent. Daarom komen we op voor sociale ondersteuning voor wie het moeilijk heeft, voor betaalbare woningen en voor kansen om een nieuw leven uit te bouwen. Ook als je werkt zoekt verdien je hulp om een baan te vinden en sociale netwerken moeten we koesteren. Om dat alles te bereiken willen Groen en sp.a maximaal inzetten op een sociaal woonbeleid, OCMW en dienstverlening. Investeren in de toekomst van mensen is investeren in de toekomst van de gemeente.

Betaalbaar wonen

Helaas is wonen in onze gemeente niet voor iedereen betaalbaar, Groen en sp.a willen het aanbod betaalbare woningen omhoog krijgen door bijvoorbeeld in nieuwe verkavelingen een percentage te voorzien voor sociale woningen. In nieuwe vastgoedprojecten zoals de Markt, het Oud administratief centrum en het Bruggeske moet plaats zijn voor kleinere, betaalbare woningen.
Sociale dienstverlening
Groen en sp.a Kapellen wil dat het OCMW wordt uitgebouwd tot de spil van het sociale beleid van de gemeente. Op een goede, zichtbare locatie willen wij een Sociaal Huis, één adres met één ontvangstloket voor alle vragen om hulp en ondersteuning.
Het Sociaal Huis begeleidt mensen actief in hun zoektocht naar werk, dankzij een actieve samenwerking met VDAB en de Werkwinkel.

Zorgend over alle domeinen heen
Een uitkering alleen is niet altijd genoeg om mensen uit een moeilijke situatie te helpen. Armoede is bovendien niet altijd zichtbaar. Groen en Sp.a Kapellen wil iedereen de mogelijkheid bieden om aan sport te doen, zich te ontspannen, een voorstelling of een optreden mee te pikken.
Alle kinderen moeten kunnen participeren aan (betalende) schoolactiviteiten ongeacht het banksaldo van de ouders. Subsidies voor verenigingen zorgen er voor dat geen enkel kind uitgesloten wordt.
Maar ook met een bijdrage voor bijvoorbeeld huur, verwarming, medische kosten, schoolkosten en eenmalige duurzame uitgaven, willen wij tegemoet komen aan de nood van Kapellenaren die de steun nodig hebben.
Via energie-audits, groepsaankopen voor energie en woningisolatie kan de gemeente hulp bieden voor gezinnen die zich blauw betalen aan hoge energiefacturen.


Steun aan vrijwilligers die zorg bieden
Heel wat Kapellenaren steken zelf de handen uit de mouwen als vrijwilliger en dragen zo bij aan de zorg die we bieden aan elkaar. Denk aan huistaakbegeleiding, peterschap voor mensen uit het asielcentrum of mensen actief in een repaircafé.
Zorg jij voor ouderen, zodat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen? Dan verdien jij ondersteuning.

Een gelukkige plek voor iedereen
Groen en sp.a ijveren voor een politiek die buurten ondersteunt door buurtcomités financieel en inhoudelijk te steunen, buurtfeesten te subsidiëren en onderlinge hulp in buurten te bevorderen. Een uitgekiend woonbeleid zorgt voor een goede sociale mix in buurten. Dankzij speelpleintjes, parkjes of zitbanken kun jij je mede Kapellenaren in een ontspannen sfeer ontmoeten.

Download het volledige programma voor een sociaal Kapellen

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren