Mobiliteit en verkeersveiligheid

Vlot door Kapellen

Je verplaatsen in Vlaanderen heeft veel weg van een heldentocht. Ofwel sta je in de file, ofwel riskeer je je leven te voet of op de fiets. Door al die files adem je slechte lucht met de nodige gezondheidsproblemen tot gevolg. De klimaatdoelstellingen mag je ook op buik schrijven met die stijgende CO2-uitstoot.
Daarom moeten alternatieven voor de wagen veel beter. Veiliger stappen en fietsen in combinatie met betrouwbaar openbaar vervoer. Voor sp.a – Groen is een leefbare en veilige gemeente een must. Want ook in Kapellen ondervinden we mobiliteitsproblemen. In het centrum rijden auto’s vaak bumper aan bumper, de auto primeert boven de fietsveiligheid en voetgangers moeten het op een aantal plaatsen zonder voetpad stellen. Helaas met een stijgend aantal verkeersongevallen in onze gemeente.


Bij de heraanleg en de ontwikkeling van nieuwe woon- en winkelgelegenheden willen we eerst plaats voor voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en dan pas voor personenwagens. We zijn pas tevreden wanneer een kind zich op een veilige manier kan verplaatsen.

Enkele concrete voorstellen

  • Voor voetgangers willen we brede en effen voetpaden, verlichte oversteekplaatsen en een comfortabele doorsteek tussen parking en centrum.
  • Fietser hebben nood aan functionele fietsroutes naar elke school, veilige en comfortabele fietsenstallingen, alle fietsers tegelijk groen op kruispunten, duidelijke signalisatie en deelfietsen.
  • Schoolstraten creëren een veilige schoolomgeving door gemotoriseerd verkeer te weren wanneer de schoolpoorten openzwaaien.
  • Een ander parkeerbeleid zorgt voor minder auto’s en dus een veiliger centrum.
  • Een verkeersvrije zone aanleggen in een aantal winkelstraten en het centrum gezelliger groener maken.

Download het volledige programma