De mensen van

Groen Kapellen

Pieter Buysse

Lijsttrekker. Directeur volwassenonderwijs. 

Christel Janssens

Leerkracht Engels

Walter Van Assche

Gewoon Hoogleraar wiskunde aan de KU Leuven

Luka Herman

Student sociaal werk

Wouter Oyen

Student event- en projectmanagement

Richtje van der Wal

Medisch laboratoriumtechnoloog

Luc Devos

Was actief in de waterzuivering. Momenteel gepensioneerd

Annie Temmerman

Vrijwilliger en leerkracht op pensioen

Didier De Braekeler

Werknemer Infrabel

Kris Van Rossem

Persmedewerker Bond Beter Leefmilieu