Koen De Winter

Koen De Winter

Koen De Winter

Koen is gewezen gemeenteraadslid en draait al meer dan 25 jaar mee in de groene beweging van Kapellen.

Als arbeider op rust en als gewezen vakbondsafgevaardigde heeft Koen altijd aandacht gehad voor de zwakkere in de maatschappij. Opkomen voor mensen die minder mondig zijn is altijd zijn streefdoel geweest.

Met de nieuwe wind in de zeilen bij Groen Kapellen is Koen blij de fakkel te kunnen doorgeven aan de nieuwe jongere generatie.

Ik ben blij dat we een nieuwe en sterke ploeg hebben bij Groen Kapellen. Ik wil hen steunen waar nodig, maar geloof vooral dat ze het zelf zullen waar maken.

Koen De Winter

Gepensioneerd Arbeider

Koen is gewezen gemeenteraadslid en draait al meer dan 25 jaar mee in de groene beweging van Kapellen.

Als arbeider op rust en als gewezen vakbondsafgevaardigde heeft Koen altijd aandacht gehad voor de zwakkere in de maatschappij. Opkomen voor mensen die minder mondig zijn is altijd zijn streefdoel geweest.

Met de nieuwe wind in de zeilen bij Groen Kapellen is Koen blij de fakkel te kunnen doorgeven aan de nieuwe jongere generatie.

Ik ben blij dat we een nieuwe en sterke ploeg hebben bij Groen Kapellen. Ik wil hen steunen waar nodig, maar geloof vooral dat ze het zelf zullen waar maken.