Kapellen is een gemeente  met veel groen. Groen Kapellen wil dat er beter zorg gedragen wordt voor de natuur. Maar Groen is nog zoveel meer dan groen. Groen, dat is je goed voelen in je vel, goed kunnen doen voor de planeet en goed zijn voor elkaar. Dat is de leidraad van ons programma van hoop.

Rectangle_9.jpg

Goed voor de natuur en goed voor de planeet

Groen wil geen verdere verkaveling van onze bossen en verzet zich tegen het idee van de meerderheid om appartementen in Kapellenbos te laten verrijzen. Groen wil niet dat het ‘klein bos’ in de Knotwilgstraat verdwijnt en we hebben bezwaar ingediend tegen een uitbreiding van de activiteiten op Kasteel Wolvenbos.

Met Groen willen we van de ecologische keuze de makkelijkste en goedkoopste keuze maken. In een groen Kapellen kan je veiliger fietsen en wandelen. Een groene wijk is een wijk die heraangelegd is met inspraak van de bewoners en waar het fijner leven is door minder verharding, meer groene aanplantingen en minder snel autoverkeer. Het eten op je bord kan je kopen in een buurtwinkel met lokale producten. Klimaatbewust handelen is vanzelfsprekend voor het gemeentebestuur.

Een groene gemeente op een gezonde planeet, daar wordt iedereen beter van.

Goed in je vel

Groen wil dat je alle kansen krijgt om je goed te voelen in je buurt. We zorgen voor groene buurten waar plaats is voor rust en ontmoeting. In een groen Kapellen is het aangenaam leven omdat er een groot cultuuraanbod is en er veel te beleven is voor jongeren en ouderen. Een groen jeugdbeleid zorgt voor betaalbare fuiflocaties, biedt veilige omgevingen aan jeugdverenigingen en geeft jongeren de ruimte die ze nodig hebben, bv. in de vorm van een skatepark. Een groen sociaal beleid helpt wie het nodig heeft in de zoektocht naar een woning en naar werk en zorgt voor voldoende sociale woningen, zodat wonen in onze gemeente betaalbaar blijft. En een groen Kapellen draagt zorg voor ouderen, heeft kinderopvang met een kwaliteitsvol aanbod en steunt initiatieven die zich inzetten voor mensen met een beperking.

Je goed voelen in je buurt: dát wordt de maatstaf van geluk.


Goed voor elkaar

De wereld zit niet eerlijk in elkaar. Heb jij soms ook dat gevoel? De kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter en zij die het minst verantwoordelijk zijn voor de klimaatcrisis dragen er de grootste gevolgen van. Met Groen willen we eerlijke kansen voor iedereen. We zorgen voor goed onderwijs voor elk kind, zonder drempels. Niemand zit met honger in de klas dankzij gratis maaltijden op school. En wanneer je gaat werken, rekent niemand je af op de naam op je cv of de kleren die je draagt. Je krijgt een gelijk loon voor gelijk werk. Een betaalbare, warme thuis is een basisrecht en wie het moeilijk krijgt, kan rekenen op financiële steun. Zo heeft iedereen de kans om open te bloeien.

Een buurt waarin iedereen welkom is en gelijke kansen krijgt, dat voelt goed.