Rosette Mortier

Rosette Mortier

Rosette Mortier

Rosette Mortier is moeder van drie volwassen kinderen. Ze woont al bijna dertig jaar in Kapellen. Als je Rosette ziet in Kapellen is er een goede kans dat ze op de fiets zit. Ze is lid van de fietsersbond en gebruikt alleen maar de fiets voor kleine verplaatsingen. Op vakantie overigens ook voor grote verplaatsingen. Ze weet uit eigen ondervinding hoe belangrijk fietsinfrastructuur is voor de veiligheid.

Rosette was lerares biologie, een beroep waarin ze kon combineren wat haar het meeste boeit: haar liefde voor biologie, de kennis van de natuur, en de zorg voor jongeren. Vanaf haar jeugd is ze aangesloten bij natuurverenigingen.

 

Ik heb met eigen ogen gezien hoe waardevolle bosgebieden en open ruimte zijn verdwenen, en hoe flora en fauna zijn verarmd door allerlei ontwikkelingen. Dat baart me grote zorgen. Ik engageer me om dit te keren.

 

Op wereldvlak is ze zeer begaan met de ontwikkeling van het klimaat. Ze steunt de radicale transities die nodig zijn om de opwarming van de aarde een halt toe te roepen, en hoopt dat het tij nog te keren valt.

Sinds acht jaar is ze de buddy van twee jonge Somalische vluchtelingen. Door hen intensief te begeleiden weet ze wat het betekent om in een vreemd land met weinig geld te overleven en een toekomst op te bouwen. Meer dan ooit beseft ze dat goed onderwijs, betaalbare woningen en sociale ondersteuning de voorwaarden zijn om mensen uit de armoede te helpen. Tegelijk heeft ze gezien welk potentieel die jonge vluchtelingen hebben. Ze helpt hen om hun talenten te ontplooien, een beroep te leren en zich te ontwikkelen tot waardevolle leden van de maatschappij.

Rosette was in de jaren 1990 OCMW-raadslid voor Agalev. In 2017 en 2018 was ze gemeenteraadslid voor Groen. Sinds 2019 vertegenwoordigt ze SPa-Groen in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, waarin alle steun door het OCMW wordt besproken en beslist.

Rosette Mortier

Gepensioneerd leerkracht biologie

Rosette Mortier is moeder van drie volwassen kinderen. Ze woont al bijna dertig jaar in Kapellen. Als je Rosette ziet in Kapellen is er een goede kans dat ze op de fiets zit. Ze is lid van de fietsersbond en gebruikt alleen maar de fiets voor kleine verplaatsingen. Op vakantie overigens ook voor grote verplaatsingen. Ze weet uit eigen ondervinding hoe belangrijk fietsinfrastructuur is voor de veiligheid.

Rosette was lerares biologie, een beroep waarin ze kon combineren wat haar het meeste boeit: haar liefde voor biologie, de kennis van de natuur, en de zorg voor jongeren. Vanaf haar jeugd is ze aangesloten bij natuurverenigingen.

 

Ik heb met eigen ogen gezien hoe waardevolle bosgebieden en open ruimte zijn verdwenen, en hoe flora en fauna zijn verarmd door allerlei ontwikkelingen. Dat baart me grote zorgen. Ik engageer me om dit te keren.

 

Op wereldvlak is ze zeer begaan met de ontwikkeling van het klimaat. Ze steunt de radicale transities die nodig zijn om de opwarming van de aarde een halt toe te roepen, en hoopt dat het tij nog te keren valt.

Sinds acht jaar is ze de buddy van twee jonge Somalische vluchtelingen. Door hen intensief te begeleiden weet ze wat het betekent om in een vreemd land met weinig geld te overleven en een toekomst op te bouwen. Meer dan ooit beseft ze dat goed onderwijs, betaalbare woningen en sociale ondersteuning de voorwaarden zijn om mensen uit de armoede te helpen. Tegelijk heeft ze gezien welk potentieel die jonge vluchtelingen hebben. Ze helpt hen om hun talenten te ontplooien, een beroep te leren en zich te ontwikkelen tot waardevolle leden van de maatschappij.

Rosette was in de jaren 1990 OCMW-raadslid voor Agalev. In 2017 en 2018 was ze gemeenteraadslid voor Groen. Sinds 2019 vertegenwoordigt ze SPa-Groen in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, waarin alle steun door het OCMW wordt besproken en beslist.