Sociaal

Welzijn voor iedereen

Groen en sp.a willen jij je thuis voelt in Kapellen. Ongeacht wie je bent. Daarom komen we op voor sociale ondersteuning voor wie het moeilijk heeft, voor betaalbare woningen en voor kansen om een nieuw leven uit te bouwen. Ook als je werkt zoekt verdien je hulp om een baan te vinden en sociale netwerken moeten we koesteren. Om dat alles te bereiken willen Groen en sp.a maximaal inzetten op een sociaal woonbeleid, OCMW en dienstverlening. Investeren in de toekomst van mensen is investeren in de toekomst van de gemeente.

Betaalbaar wonen

Helaas is wonen in onze gemeente niet voor iedereen betaalbaar, Groen en sp.a willen het aanbod betaalbare woningen omhoog krijgen door bijvoorbeeld in nieuwe verkavelingen een percentage te voorzien voor sociale woningen. In nieuwe vastgoedprojecten zoals de Markt, het Oud administratief centrum en het Bruggeske moet plaats zijn voor kleinere, betaalbare woningen.
Sociale dienstverlening
Groen en sp.a Kapellen wil dat het OCMW wordt uitgebouwd tot de spil van het sociale beleid van de gemeente. Op een goede, zichtbare locatie willen wij een Sociaal Huis, één adres met één ontvangstloket voor alle vragen om hulp en ondersteuning.
Het Sociaal Huis begeleidt mensen actief in hun zoektocht naar werk, dankzij een actieve samenwerking met VDAB en de Werkwinkel.

Zorgend over alle domeinen heen
Een uitkering alleen is niet altijd genoeg om mensen uit een moeilijke situatie te helpen. Armoede is bovendien niet altijd zichtbaar. Groen en Sp.a Kapellen wil iedereen de mogelijkheid bieden om aan sport te doen, zich te ontspannen, een voorstelling of een optreden mee te pikken.
Alle kinderen moeten kunnen participeren aan (betalende) schoolactiviteiten ongeacht het banksaldo van de ouders. Subsidies voor verenigingen zorgen er voor dat geen enkel kind uitgesloten wordt.
Maar ook met een bijdrage voor bijvoorbeeld huur, verwarming, medische kosten, schoolkosten en eenmalige duurzame uitgaven, willen wij tegemoet komen aan de nood van Kapellenaren die de steun nodig hebben.
Via energie-audits, groepsaankopen voor energie en woningisolatie kan de gemeente hulp bieden voor gezinnen die zich blauw betalen aan hoge energiefacturen.


Steun aan vrijwilligers die zorg bieden
Heel wat Kapellenaren steken zelf de handen uit de mouwen als vrijwilliger en dragen zo bij aan de zorg die we bieden aan elkaar. Denk aan huistaakbegeleiding, peterschap voor mensen uit het asielcentrum of mensen actief in een repaircafé.
Zorg jij voor ouderen, zodat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen? Dan verdien jij ondersteuning.

Een gelukkige plek voor iedereen
Groen en sp.a ijveren voor een politiek die buurten ondersteunt door buurtcomités financieel en inhoudelijk te steunen, buurtfeesten te subsidiëren en onderlinge hulp in buurten te bevorderen. Een uitgekiend woonbeleid zorgt voor een goede sociale mix in buurten. Dankzij speelpleintjes, parkjes of zitbanken kun jij je mede Kapellenaren in een ontspannen sfeer ontmoeten.

Download het volledige programma voor een sociaal Kapellen