Flyeren aan het Kapelse station met Bogdan Vanden Berghe

07 Juni 2024

Flyeren aan het Kapelse station met Bogdan Vanden Berghe

Bogdan is de tweede kandidaat op de Antwerpse lijst voor het Vlaams Parlement

Op 22 mei heeft Groen Kapellen, samen met Bogdan Vanden Berghe, flyers uitgedeeld aan het station van Kapellen. Nadruk ligt op de acties van Groen voor een duurzame mobiliteit die bereikbaar is voor iedereen. Groen pleit voor stevige investeringen in het openbaar vervoer, met name in De Lijn, verbetering van de stations, verhoging van frequentie en stiptheid van de treinen, en betaalbaarheid van het vervoer.

Steun Bogdan om deze belangrijke doelstellingen in het Vlaams Parlement te realiseren!