Groen en Vooruit trekken met eigen lijst naar de verkiezingen

28 Januari 2024

Groen en Vooruit trekken  met eigen lijst naar de verkiezingen

Al twaalf jaar opereren Vooruit en Groen Kapellen als kartel, maar in 2024 komen de twee partijen op met een eigen lijst.

Groen en Vooruit delen gemeenschappelijke waarden voor een menselijker, socialer gemeente. Rond die thema's willen de partijen blijven samenwerken. Maar opkomen met een eigen lijst laat ook toe om  meer eigen accenten te leggen.
Walter Van Assche, voorzitter van Groen Kapellen: “Onze samenwerking met Vooruit was nuttig en verrijkend, maar ook in onze partij wensen we wat meer nadruk te leggen op groene waarden als natuurbehoud, milieu en duurzaamheid en een veiligere mobiliteit voor Kapellen. Met Vooruit behouden we wel een gedeelde doelstelling naar meer sociale woningen en meer aandacht voor diegenen die het wat moeilijker hebben in onze gemeente.”
Vooruit en Groen waren in het verleden succesvol in de Kapelse gemeenteraad, en willen blijven overleggen en samenwerken.