Milieu en duurzaamheid

De strijd aangaan tegen klimaatopwarming
Om een gevaarlijke klimaatopwarming te vermijden moet Kapellen 20% minder CO2 uit te stoten tegen 2020. Met de huidige inzet zal Kapellen deze doelstelling niet halen. Maar nog: momenteel stijgt de CO2 uitstoot in Kapellen. Degelijke initiatieven zijn nodig op het terrein van energiebeleid, het stimuleren van alternatieve energiebronnen, isolatie, duurzame vormen van verwarming, verkeersbeleid, ruimtelijke ordening, groenbeleid en vele andere.

Energie van de zon
Kapellen heeft grote gebouwen met goed georiënteerde daken. Groen-sp.a wil die zo snel mogelijk vullen met zonnepanelen om op een rendabele manier zelf elektriciteit op te wekken. Nieuwe gemeentelijke projecten moeten al van bij de start duurzame energie, efficiënte verwarming en koeling voorzien.

Blije bijen
Op vele pleintjes en bermen staat saai gras. In overleg met de bewoners kunnen we deze omtoveren in kleurrijke bloemenweides. Het geeft buurten kleur en vrolijkt ze op. Extra pluspunt: bloemen zijn essentieel voor het voortbestaan van bestuivers. Ook het gemeentepark is aan opfrissing toe. Sp.a-Groen wil dat het hertekenen en herinrichten gebeurt in samenspraak met de gebruikers. Het resultaat? Een beter en mooier gemeentepark.

Kapellen blijkt niet immuun voor verstedelijking en dat zet druk op onze bossen. Onze mooie gemeente moet groen blijven. Het is van groot belang dat aaneengesloten groene gebieden behouden blijven. Daarom wil Sp.a-Groen dat de Vloeiende en de Puihoek, maar ook het Ertbrandbos en Klinkaartbos open blijven. Deze gebieden verdienen bescherming als groengebied.
Sp.a-Groen wil in de plannen voor het fortje van Kapellen een grotere natuurzone bewaren. Nu de sporthal daar niet komt, kunnen de sociale woningen verschuiven naar de plaats waar de sporthal was voorzien. Een win-win: een betere ligging voor de woningen en een grotere rustige stille natuurzone achteraan.

Download het volledige programma voor een duurzaam Kapellen